Vissza a kezdőlapra / Zurück zur Startseite

 

in Deutschland: Bundeswehr/Heer

in Ungarn: alle bewaffnete Kräfte

 

{in spitzen Klammern: nur Übersetzungen, zur Zeit nicht gebräuchliche Dienstgrade}

Németországban: szárazföldi hadsereg

Magyarországon: honvédség, határőrség, rendőrség, polgári védelem, vám- és pénzügyőrség, büntetés-végrehajtás, tűzoltóság, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

{kapcsos zárójelben: csak fordítások, jelenleg nem használatos rendfokozatok}

Mannschaftsdienstgrade

 

Schütze (Kanonier, Jäger, usw.)

honvéd (lövész, tüzér)

 

tisztesek

Gefreiter

őrvezető

Obergefreiter

{fő őrvezető}

Hauptgefreiter

{első őrvezető}

Stabsgefreiter

tizedes

Oberstabsgefreiter

szakaszvezető

Unteroffiziere ohne Portopee

tiszthelyettesek

Unteroffizier

{altiszt}

Stabsunteroffizier

{törzsaltiszt}

Fahnenjunker

{hadapród őrmester}

Unteroffiziere mit Portopee

 

Feldwebel

őrmester

Oberfeldwebel

{fő őrmester}

Hauptfeldwebel

{első őrmester}

Stabsfeldwebel

törzsőrmester

Oberstabsfeldwebel

főtörzsőrmester

 

zászlósok

Fähnrich

zászlós

Oberfähnrich

{fő zászlós}

{Stabsfähnrich}

törzszászlós

{Oberstabsfähnrich}

főtörzsszászlós

Offiziere

tisztek

Leutnant

hadnagy

Oberleutnant

főhadnagy

Hauptmann

százados

Stabshauptmann

{törzsszázados}

Stabsoffiziere

főtisztek

Major

őrnagy

Oberstleutnant

alezredes

Oberst

ezredes

Generale

tábornokok

Brigadegeneral

dandártábornok

Generalmajor

vezérőrnagy

Generalleutnant

altábornagy

General {Generaloberst}

vezérezredes

* * *

* * *

a.D. (außer Dienst)

(szolgálaton kívüli)

d.R. (der Reserve)

tart. (tartalékos)

i. G. (im Generalsstab)

vk. (vezérkari)

  zurück zum Wörterbuch/vissza a szótárhoz