A Wallenberg-rejtély

Raoul Wallenberg, mint közvetítő Berija és Himmler, vagyis a szovjet és a német titkosszolgálat vezetői között? Ez olyan hihetetlen, hogy csak kérdőjellel merek beszámolni róla. Az állítás mindenesetre bizonyítéka annak, hogy Wallenberg sorsa körül több a valószínűtlenség, mint a bizonyosság. Az idézett kijelentést egy orosz professzor, Lev Bezimenszkij kockáztatta meg a berlini magyar kulturális és tudományos központban, a Collegium Hungaricumban, ahol kétnapos nemzetközi tanácskozást tartottak Wallenberg sorsáról. A 81 éves Bezimenszkij kiválóan beszél németül, a háborúban tolmács és felderítő tiszt volt. Forrásai jórészt a szovjet titkosszolgálat veteránjai. Erről gondolhatunk, amit akarunk, de továbbra is az a helyzet, hogy írásos, főleg pedig megbízható dokumentumok továbbra sincsenek, a szemtanúk beszámolóit pedig - ez most Berlinben hamar kiderült - a történészek is eltérően értékelik.

Wallenberg
Egy tabló a Collegium Hungaricum
Wallenberg-kiállításáról

Mindenesetre Bezimenszkij határozottabban, német szerzőtársa, Ulrich Völklein óvatosabban, de mindketten annak a feltételezésnek a hívei, hogy Wallenberg az amerikai titkosszolgálattal szinte biztosan, a szovjet titkosszolgálattal pedig valószínűleg együttműködött, és ez okozta a vesztét. Pontosabban az, hogy a moszkvai börtönben töltött két év alatt, 45 és 47 között, nem adta be a derekát, és nem vállalta az együttműködést - vagy ha hihetünk a feltételezéseknek: a további együttműködést - a szovjetekkel. Mindez persze mit sem változtat azon, hogy - mindmáig titokzatos eltűnése előtt - sok üldözött életét mentette meg a svéd követség menleveleivel.

A berlini magyar-német-orosz-svéd konferencia végén a Wallenberg sorsát övező rengeteg bizonytalanság mellett egy dolog volt biztos: a tudományos kutatást folytatni kell. A rejtély kulcsa feltehetőleg moszkvai irattárakban van eltemetve, de a történészek célzásaiból kiderült: az Egyesült Államokban és Svédországban is lehetnek még elzárva tartott papírok. Wallenberg személyes sorsán túlmenően a berlini közönség nagy megdöbbenéssel hallgatta Ember Mária előadását arról a fejleményről, hogy Magyarországon az 50-es évek elején koncepciós pert készítettek elő annak az elhitetésére, hogy Wallenberget a háború utolsó hónapjaiban zsidók tették el láb alól, méghozzá a budapesti amerikai nagykövetség pincéjében. A per Sztálin halála miatt hiúsult meg. A berlini Collegium Hungaricum arra készül, hogy írásban is kiadja a történészkonferencián elhangzottakat.

2001. május


Ehhez kapcsolódik: következő cikk
vissza az étlaphoz