Nanológia

Mi az, ami mindennél jobban jellemzi a német nemzeti karaktert? Mi az a jelkép, amelyről - szeressék vagy megvessék bár, de - minden németnek megvan a véleménye? Mi az az össznémet jelenség, amely még a berlini fal idejében is egybeforrasztotta a németeket?

Ne higgyék, hogy túlzok, igenis létezik ilyesmi. Az idézett magasztos jelzőket az ünnepi beszédből kölcsönöztem. Abból az alkalomból hangzottak el, hogy a 130-ik jubileum alkalmából kicsi, de sokatmondó kiállítás nyílt egy berlini múzeumban. Bizony, immár 130 éves a német kerti törpe. Egy türingiai cég 1872-ben kezdte gyártani a piros sapkás, nagyszakállú agyagfigurákat. A kerti törpe azóta annyira hozzá tartozik a Németországról alkotott képhez, hogy helyet kapott az 1958-as brüsszeli világkiállítás német pavilonjában is.

A kerti törpe demokratikus is, meg nem is, de a helyzet még fejlődhet. A demokratizálódás jelentős állomása volt a háború utáni nyugatnémet gazdasági fellendülés. Addig többnyire csak a gazdagok kertjében állt kerti törpe, de a gazdasági csoda megnyitotta az utat a kerti törpék előtt az egyszerű polgárok kertjébe is. Mi az, hogy egyszerű polgárok!? Kispolgárok, nyárspolgárok - fanyalognak azok, akik a kerti törpét giccsnek tartják. De ha igazuk lenne, az azt jelentené, hogy németek millióinak rossz az ízlésük, ezt pedig miért is feltételeznénk. Hiszen - német alapossággal felmérték ezt is - a német kertekben 25 millió kerti törpe áll.

De hogy el ne felejtsem: a teljes demokratizálódás még hátra van. Női egyenjogúságról egyelőre szó sincs. Az igazi kerti törpe csakis férfi lehet. Ezt onnan tudhatjuk, hogy a kerti törpe ismérveit írásban is lefektette a svájci székhelyű Nemzetközi Társaság a Kerti Törpék Védelmére. Tehát: az igazi kerti törpe agyagból készül, férfi, szorgos, barátságos és teljesen fel van öltözve. Erről nem is nyithatunk vitát, a svájci szervezet tagjai szakértők: a nanológia tudományának művelői. "Nanus" latinul törpét jelent, műszaki végzettségűek tudhatják, hogy innen származik a nanométer is. A svájci nanológusoknak szaklapjuk is van, a "Gartenzwerg Gazette".

XXX
A nanológia professzora (jobbra)

Vannak azonban rebellis elemek, amelyek mindent megtesznek, hogy a kerti törpék és gazdáik nyugodt, polgári életét felforgassák. Franciaországban működik a Kerti Törpék Felszabadító Mozgalma. Az illegalitásban működő gerillák rendszeresen elrabolják a törpéket a kerítések mögül, és kiviszik őket a szabadba, a körül nem kerített mezőkre és erdőkbe. A Felszabadítási Front jelszavai között szerepel a kerti törpék szexuális felszabadítása, az alkohol- és drogfogyasztás engedélyezése, és az, hogy a kerti törpék végre korszerűbb öltözetet viselhessenek.

Lehet, hogy vannak, akik csak mulatnak ezen. Nekik elmondhatom, hogy a kerti törpék helyzete annyira komoly, hogy még bíróságok is foglalkoznak vele. Egy jobb berlini kerületben esett meg három éve, hogy egy bírót jelentettek föl túszejtés miatt. A bíró 11 védtelen kerti törpét rabolt el, arra hivatkozva, hogy nem bírta nézni az ízléstelenséget a városi bérház udvarán. A törpék tulajdonosa viszont éppen azért rakta ki őket, mert ő meg a városi bérház egyhangúságát nem tudta elviselni. A bírónak végül a rendőrség közbelépésére kellett visszaszolgáltatnia a kerti törpéket. De a veszélyeztetett helyzetben lévő törpék nem kerültek vissza az udvarra. A konyhában dekkolnak, nem mernek kimenni.

Tavalyelőtt Hildesheimben kellett a bíróságnak arról döntenie, hogy a szomszéd kertjében felállított kerti törpe sértő-e. A felperes arra hivatkozott, hogy a törpe csúnyát mutat az ujjával, és a nyelvét is kinyújtja. Azt is előadta, hogy az alperes becsomagolta ugyan a törpe ujját és virágot tett a kezébe, de ez csak még jobban kiemeli a kerti törpe sértő mozdulatát. A bíróság végül arra alapozva hozta meg döntését, hogy ha a kerti törpe már három éve ott állt az esővíz-gyűjtő dézsán, akkor olyan nagy baj mégsem lehet vele, és ott is maradhat.

Alig három éve, hogy egy esseni bíróság szintén mutogatós törpéről hozott ítéletet. Lehet, hogy tanulmányozták az irányelveket, amelyeket a Nemzetközi Társaság a Kerti Törpék Védelmére hozott nyilvánosságra. A perbe fogott törpe nem volt tisztességesen felöltözve. Az volt vele a baj, hogy elöl széttárta a kabátját. A bíróság ítélete szerint ez jelentős mértékben befolyásolja a ház homlokzati megjelenését, és ezt a szomszédoknak nem kell tűrniük.

Ilyen és ehhez hasonló esetek hallatán nem csoda, hogy a szomszédos Hollandiában évtizedeken át, 1925 és 89 között előzetes hatósági engedélyhez kötötték a kerti törpék felállítását.

A kerti törpék egyik legjelentősebb politikai szerepvállalása az volt, amikor 1996-ban Berlinben a katonai szolgálat ellen tüntettek. Az egyik fő turistacélpont, a charlottenburgi kastély előtt sorakoztak föl 450-en, és kétségkívül nagyobb feltűnést keltettek, mint ha maguk a felbujtók, a balos, antimilitarista mozgalmárok álltak volna sorfalat, arról nem is beszélve, hogy a kerti törpék hosszabb ideig rezzenéstelenül kitartottak. Az államellenes megmozdulásnak bírósági következménye lett. Az ügyészség a gyülekezési jog megsértése címén 451 márka bírságot szabott ki, de két évvel később, fellebbezés folytán a bíróság eltörölte a büntetést, mondván, hogy a kerti törpék nem veszélyeztették a közrendet.

2002. április


Ehhez kapcsolódik: következő cikk
vissza az étlaphoz