HVG 2006. március 4.
RENDTEREMTÉS A RENDSZERTANBAN
Megvan a maguk bogara
Az internet segítségével készülnek eloszlatni az állatok elnevezése körüli rendszertani pontatlanságokat. A tét nem csak biológiai: állatnevekkel szinte bárkinek az emlékét meg lehet örökíteni.

Egy frászkarikát neked - gondolta talán Dudits Endre zoológiaprofesszor, amikor az utolsó pillanatban, már a nyomdai korrektúrából kihúzta a „phrascarica” nevet, amelyet egy biológus adott volna az általa felfedezett új állatfajnak. Az éberségnek ezt az egyébként politikamentes példáját idézik az 1950-es évekből a szakma mai művelői annak illusztrálására, mennyire szubjektív szempontok uralkodnak a laikus számára talán száraznak tűnő leíró rendszertan, a taxonómia berkeiben.
Nem mintha az állatfajokat azonosító és elnevező tudósok mind szégyenlősek vagy prűdek lennének. A latinos nevekben többször felbukkan akár a phallus is, sőt volt egy bolgár biológus, aki egy bizonyos (a tréfát állítólag vállaló) Uminszki nevű kollégája nevét örökítette meg egy - mint latin neve sejteti, tüskés és hosszúkás - csigafaj, a Spinophallus uminskii bejegyzésével. A találékonyságra szükség is van, hiszen eddig nagyjából másfél millió állatfajt írtak le, ehhez pedig még a nagyszótárakban található szavak sem lennének elegendőek. Szerencsére személyekről is lehet állatokat elnevezni. Egy biológus tavalyi ötlete nyomán például az Egyesült Államok elnökének, alelnökének és védelmi miniszterének a neve immár egy-egy rovar révén is nyomot hagy a világban: Agathidium bushi, A. cheneyi, A. rumsfeldi.
Fölösleges pazarlás ugyanakkor, hogy - egységes nyilvántartás híján - e másfél milliónál sokkal több név van forgalomban. Ha valamelyik taxonómus kisebb szaklapban ír le egy új fajt, sokan tudomást sem szereznek róla, és könnyen feledésbe merülnek a múzeumok mélyén porosodó, több mint száz éve felfedezett és elnevezett állatpéldányok is. Gyakran megesik tehát, hogy egy-egy kézenfekvő nevet újból kiosztanak, amint az is előfordul, hogy egy már felfedezett fajt újnak vélnek és (új) nevet adnak neki. A londoni The Economist becslése szerint a másfél millió fajra mintegy hatmillió név jut. A HVG által megkérdezett Török Júlia, az ELTE állatrendszertani és ökológiai tanszékének adjunktusa ezt a számot túlzónak tartja, de szerinte már az is sok, ha félmilliónyi fölösleges név zavarja meg a tudományt.
Most ezen változtatnának azáltal, hogy a számítógépes világhálót kiterjesztenék a taxonómusok csöndes terrénumaira is. A londoni székhelyű nemzetközi zoológiainév-bizottság (ICZN) ZooBank néven internetes alapú, mindenki számára hozzáférhető, egységes névnyilvántartást tervez. Újít márciustól a londoni és a párizsi természettudományi múzeum is, együttműködve az amerikai mezőgazdasági minisztériummal. A mintául őrzött állatfajok e nagy őrhelyein a mikroszkópokat összekötik az internettel, így a tudósok a távolból is ellenőrizhetik, valóban új fajt fedeztek-e föl. Amire elsősorban rovarok vagy még kisebb állatok esetében van szükség.
Ezekkel az újításokkal nyilván elejét lehet majd venni az olyan zavaroknak, amilyen a laikusok körében egyik legismertebb dinoszauruszfajjal, a Brontosaurusszal esett meg. Mivel a rendszertan egyik alapszabálya, hogy a legelső név érvényes, egy korábbi elnevezés felbukkanása nyomán a gyerekek által jól ismert hatalmas négylábút vissza kellett keresztelni Apatosaurusra. De a sárgalázat terjesztő moszkitó, az Aedes aegypti is eltűnt - persze csak a neve, mivel újabban a Stegomya aegypti szúrása ellen kell az oltóanyagot beadatni. Igaz, az ICZN már 2000-ben enyhítette a fölösleges névváltoztatások kockázatát. Azóta a nagyon régi név csak történeti érdekességként marad meg, ha 1899 óta legalább tíz szerző legalább 25 publikációban nem használta.
A felfedezők fantáziáját másfelől nem túl sok előírás köti gúzsba, elegendő a tudományos etika íratlan szabályainak betartása - mondta a HVG-nek Dózsa Farkas Klára, az ELTE állatrendszertani és ökológiai tanszékének professzora. Ha viszont egy nevet már bejegyeztek, akkor utólag nem lehet változtatni rajta. Sokat emlegetett példa erre az Anophthalmus hitleri, a szlovéniai barlangokban élő kis barna bogár, amelynek még 1934-ben adta e nevet a Führer egy tisztelője - bár akad biológus, aki szerint éppenséggel Hitler kigúnyolásáról lehetett szó, a bogár ugyanis vak. A jó ízlés határai ugyanakkor világosan kitapinthatóak annak az ecuadori Coca város közelében élő halnak az esetéből, amelynek egy biológus a Heroina cocaina nevet adta volna. Az ezúttal hősnőkre utaló „vezetéknév” - amely a Carl von Linné által 1758-ban kialakított szabályok szerint azt jelöli, melyik csoporthoz, melyik nemhez tartoznak az állatok - maradhatott, de az „utónév” végül a nehezebben (félre)értelmezhető isonycterina lett.
A taxonómia nem pusztán a számítógépesítés révén igazodik a világ változásaihoz, teret nyer benne az üzleti gondolkodás is. Így vásárolhatta meg - árverésen - egy kanadai internetes kaszinó, a Golden Palace egy nemrég felfedezett bolíviai majom nevét, hogy aztán latinosított alakban, Callicebus aureipalatiiként vonuljon be (több mint félmillió dollárért) az örökkévalóságba. Ilyen üzletekben utazik a felfedezők és a laikus névadók között közvetítő német Biopat egyesület is. A beszedett pénzt fele-fele arányban a rendszertan tudományára, illetve természetvédelemre fordítják. A Biopat azért ügyel saját maga és a tudomány tekintélyére. Azt a kuncsaftot, aki egy különösen ronda rovart az anyósáról nevezett volna el, éppúgy visszautasította, mint azt, aki a nácik kedvenc filmrendezőjének, Leni Riefenstahlnak állított volna egy bogárkán keresztül emléket.

Néhány különös állatnév és eredetük
 
Tudományos név
Az elnevezés eredete
Eristalis gatesi (légy) Bill Gates, a Microsoft főnöke
Arthurdactylus conandoylei (őslény) Arthur Conan Doyle (egyik regényében őslények is szerepelnek)
Dicrotendipes thanatogratus (szúnyog) a Grateful Dead rockegyüttes nevének görög-latin fordítása
Sylvilagus palustris hefneri (nyúl) Hugh Hefner, a nyuszi emblémás Playboy magazin alapítója
Proceratium google (hangya) Google internetes cég
Hornia (bogárnem) horny (angolul): kanos (e bogarak mérgéből szerelmi serkentőszer készül)
Goethaeana shakespearei (darázs) Goethe, Shakespeare
Avalanchurus simoni, A. garfunkeli, A. lennoni, A. starri (ősrákok) Simon és Garfunkel énekesek, illetve a Beatles két tagja után
Cyclocephala rorschachoides (szkarabeusz) Rorschach-teszt (a bogár mintája erre emlékeztet)
Gasosaurus constructus (őslény) egy kínai gázmezőn, építkezés közben fedezték fel
Afropolonia tgifi (bolha) TGIF (Thank God it's Friday), Hál'istennek végre péntek (angol kifejezés)
Cafeteria roenbergensis (baktérium) Roenbjerg (Dánia) városának egy kávézója nyomán
Gretchena delicatana, G. dulciana, G. amatana, G. concubitana, G. deludana (lepkék) Gretchen Carl Heinrich német taxonómus hölgyismerőse volt. A fajnevek sorrendben: érzéki, édes, szeretett, együtt háló, csalfa
Forrás: home.earthlink.net/~misaak, wikipedia.de