HVG, 2007. augusztus 25.
Vélemény
Egy erkölcsös levél
Valós tények hamis színben való feltüntetéséről van itt szó.
A Centrum Parkolóról márpedig most szó sem lesz. Nem firtatjuk, mennyire pontos a nyilvántartása annak a budapesti cégnek, amely hosszú - esetenként ötéves - késéssel igyekszik behajtani nehezen bizonyítható, ám időközben néhány százról néhány ezer forintosra duzzasztott parkolási díjakat. E kérdésre talán oknyomozó riportoktól, független bíróságoktól várhatnánk valaha is választ.
Most a Creditexpress Factoring Zrt.-ről lesz szó, mely cég határozott hangon ezekben a hetekben küldött széjjel szép számmal fizetési felszólításokat, miután reá engedményeztetett a Centrum Parkoló követeléseinek egy része. Kedves címzettek, ne tessék megijedni! A Creditexpress honlapjáról egyértelműen kiderül: az adósságbehajtás közben az adós testi épsége nem forog veszélyben. Annál is kevésbé, mert - olvashatjuk ugyanott - „az ideális behajtó elsősorban pszichológus”. Sőt, „az adós emberi méltóságát is megóvja, hasznos tanácsokkal látva el őt”.
E hasznos tanácsok némelyike mindjárt a levél egyik lapjának hátoldalán olvasható, „tájékoztatás végrehajtásról” cím alatt, szinte mindegyik mondat végén kiabálós felkiáltójellel. Ezúton közlöm: a tájékoztatás hiányos. Benne van, hogy ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, akkor végrehajtható, de nincs benne, hogy nem emelkedik jogerőre, ha a kötelezett 15 napon belül bármilyen címen megtámadja. Benne van, hogy végrehajtás esetén az adós ingatlanát akár tizedáron is elárverezhetik, de nincs benne, hogy a parkolási díjhátralékok bizony igen ritkán jutnak el ebbe a stádiumba, már csak azért is, mert a tartozás még az utolsó pillanatban, a végrehajtás előtt is kifizethető.
Valós tények hamis színben való feltüntetéséről van itt szó. Újságírókat (és másokat) el is szoktak marasztalni ilyesmiért, ezzel ugyanis elkövethető a jó hírnév megsértése. Esetünkben persze legföljebb a Creditexpress kockáztathatja saját jó hírét a tájékoztatásnak álcázott, jogi köntösbe öltöztetett fenyegetőzésével. A valós-hamis játék szép húzása továbbá, hogy a cég nevében szerepel a faktorálás. Mint a Magyar Faktoring Szövetség honlapjáról megtudhatjuk, a Magyarországon viszonylag új, az utóbbi években fellendülőben lévő pénzügyi tevékenység fő célja kis- és középvállalkozások forgóeszköz-finanszírozásának javítása, aminek nincs sok köze a lejárt parkolási követelések szóban forgó behajtásához. Neve ellenére a Creditexpress nem is szerepel a szakmai szövetség 29 tagjának listáján. Máshol szerepel: mint a Creditexpress honlapja hírül adja, a cég tulajdonosa „a Magyarországi Követelésbehajtók és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségének aktív tagja”.
A fizetési felszólítás hátlapján szómagyarázat is olvasható. Jogszabályok és a Magyar értelmező kéziszótár alapján definiálva vannak olyasmik, mint az inkasszó, a végrehajtás, az adósság. És mindjárt legfölül az a fogalom, amely legjobban illik az egész eljárás megítéléséhez: „erkölcs”.